Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Pierre François, hartelijk dank! Daar zocht ik naar...
Met groeten,
Dick

Op 19 januari 2017 om 10:34 schreef Pierre François <pf@romanliturgy.org>:

Hallo

Of mijn antwoord de wensen van Dick zal vervullen, weet ik niet, maar ik
kan wel LO-BASIC macros uitvoeren vanuit de shell (onder Linux), en wel als
hieronder beschreven.

De modules met de macros moeten zich bevinden in de volgende folder:
$HOME/.config/libreoffice/4/user/basic/Standard. Dit kan je desnoods
aanpassen aan je eigen behoeftes en nieuwe bibliotheken creëren waar je wil.

Modules zijn XML bestanden met .xba als extensie, en het formaat kan je
afleiden van een bestaand .xba bestand.

Stel dat je libreoffice database zich bevindt in stats.odb. Vanuit de
shell kan je bv. de macro MergeSaveClose uitvoeren van het C69 module van
de Standard bibliotheek op deze manier:

   soffice --headless stats.odb macro:///Standard.C69.MergeSaveClose


De optie --headless zorgt ervoor dat het venster van libreoffice niet
onnodig open gaat terwijl je de macro uitvoert, waardoor je aan snelheid
wint.

Met vriendelijke groeten.

Pierre


On 01/18/2017 10:15 PM, Dick Stomp wrote:

Ja Aleidus,
Voor Linux hebben we een PPA van BASIC256:

sudo add-apt-repository ppa:basic256/basic256
sudo apt-get update


Tot en met Ubuntu 14 werkt dat automatisch.

Ik vind het een naar probleem, dat LO-BASIC alleen maar via de Macro's
kan werken en niet zelfstandig.

Ook het uitvoeren van de sortering op Kostenplaats met de SHELL ("sort
Boekingen1 > Boekingen2") werkt nog niet binnen LO-BASIC.

Met groet,
Dick

Op 17 januari 2017 om 00:38 schreef Aleidus <aleidus@xs4all.nl>:

Hallo Dick,

Even persoonlijk.

Het is mij gelukt om basic256 op mijn laptop met Linux Mint geïnstalleerd
en werkend te krijgen. Op mijn MacBook Air is dit wat lastiger. Dat
schijn
helemaal door make en gcc moeten worden gecompileerd. Daar wacht ik nog
even mee.

Het afgelopen jaar ben ik met GNUcash bezig geweest en dat was niet zo
eenvoudig door een vertaalde programma met zijn eigenaardigheden wat
afwijkt van het Nederlandse boekhouding. Denk nu toch jouw ontwikkeling
te
volgen en dat voor ING bank zoals jij dat voor ASN doet. Voor mij hoeft
het
niet in een Dropbox maar dat doe ik dan op een NAS.

Mijn vraag is nu waar kan ik het beste mee beginnen. Een kasboek in Libre
Office waarbij ik wel van dubbel boekhouden uit ga. Mijn vrouw is daar
expert in waar ik maar haar “domme” man ben die niks van boekhouden weet.
Geef me even een aanzet.

Graag zie ik je reactie tegemoet,

Groeten

Aleidus Aalderink
Op 16 jan. 2017, om 21:56 heeft Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> het

volgende geschreven:

Ik heb in de Cloud in home/dick/Dropbox/Geld/Kosten allerlei
boekhoudkundige routines staan die tot groter geheel omgezet moeten

worden.

Er is in Kosten één Base module Kosten.odb
Alle bestanden staan ook in Kosten.
​De Macro's binnen LO zijn van drie klassen:
1) MijnMacro's
2) LibreOffice Macro's
3) aangehangen bibliotheek
31) Kosten.odb
311) Standard
3111) Boekhouding
3112) Dick
3113) Edith
3114) Samen
Voorlopig ben ik bezig 3112) Dick, die geheel draait met BASIC256, om te
bouwen naar LO BASIC.
Er zijn wat kleine syntax verschillen (explode>split, length>len$) maar
verder werkt het goed.
Een probleem is de SHELL om de sorteerslag op Kostenplaatsen uit te

voeren.

Er moet uitgevoerd worden
shell (sort ASNDPK.dta > ASNDPKS.dta)
dat werkt niet en dat is vreemd, want alle bestanden en Kosten.ods staan
samen in /home/dick/Dropbox/Geld/Kosten!
Is er iemand onder de lezers die zegt: o ja, natuurlijk, want... ???
Alvast bedankt!
Dick

​

--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi
ce.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be

deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.