Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik heb in de Cloud in home/dick/Dropbox/Geld/Kosten allerlei
boekhoudkundige routines staan die tot groter geheel omgezet moeten worden.
Er is in Kosten één Base module Kosten.odb
Alle bestanden staan ook in Kosten.
​De Macro's binnen LO zijn van drie klassen:
1) MijnMacro's
2) LibreOffice Macro's
3) aangehangen bibliotheek
31) Kosten.odb
311) Standard
3111) Boekhouding
3112) Dick
3113) Edith
3114) Samen
Voorlopig ben ik bezig 3112) Dick, die geheel draait met BASIC256, om te
bouwen naar LO BASIC.
Er zijn wat kleine syntax verschillen (explode>split, length>len$) maar
verder werkt het goed.
Een probleem is de SHELL om de sorteerslag op Kostenplaatsen uit te voeren.
Er moet uitgevoerd worden
shell (sort ASNDPK.dta > ASNDPKS.dta)
dat werkt niet en dat is vreemd, want alle bestanden en Kosten.ods staan
samen in /home/dick/Dropbox/Geld/Kosten!
Is er iemand onder de lezers die zegt: o ja, natuurlijk, want... ???
Alvast bedankt!
Dick

​

-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.