Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik denk dat het probleem hier in zit:

When a |<group by clause>| is used, only the columns used in the |<group by clause>| or expressions used there, can be used in the |<select list>|, together with any |<aggregate function>| on other columns. In other words, the column names or expressions listed in the GROUP BY cluase dictate what can be used in the |<select list>|. After the rows of the table formed by the |<from clause>| and the |<where clause>| are finalised, the grouping operation groups together the rows that have the same values in the columns of the |<group by clause>|. Then any |<aggregate function>| in the |<select list>| is performed on each group, and for each group, a row is formed that contains the values of the columns of the |<group by clause>| and the values returned from each |<aggregate function>|.

Onderstaand werkt wel:

SELECT "Kostenplaats", SUM( "Bedrag" ) FROM "ASNDPK" GROUP BY "Kostenplaats" ORDER BY "Kostenplaats" ASC

/Rob


On 18-01-17 20:11, Dick Stomp wrote:
SELECT "Kostenplaats", "YYYY-MM-DD", SUM( "Bedrag" ), "Naam", "Boeking" FROM "ASNDPK" GROUP BY "Kostenplaats" ORDER BY "Kostenplaats" ASC, "YYYY-MM-DD" ASC

Hier heeft Base een probleem mee...

Op 18 januari 2017 om 13:19 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl <mailto:rwestein@planet.nl>>:

  Beste Dick,

  Ik kan geen chocolade van je verhaal maken...(ik ben geen boekhouder)
  Kan je de SQL instructie die je wilt overzetten van access naar LO
  misschien hier plaatsen??
  Groet,
  Rob

  >----Origineel Bericht----
  >Van : dick.stomp@zonnet.nl <mailto:dick.stomp@zonnet.nl>
  >Datum : 17/01/2017 21:29
  >Aan : users@nl.libreoffice.org <mailto:users@nl.libreoffice.org>
  >Onderwerp : [nl-users] BASE Query sorteren groeperen sommeren
  >
  >Vrienden,
  >
  >Uit de bankrecords heb ik records geformeerd:
  >1) Kostenplaats
  >2) YYYY-MM-DD
  >3) Bedrag
  >4) Naam
  >5) BoekType
  >Met COBOL, MS-Access en laatst BASIC256 had ik het hele proces
  werkend in
  >de Cloud DropBox tot en met het genereren van Grootboekbladen:
  Boekingen
  >per Kostenplaats gesommeerd.
  >Nu probeer ik het in LibreOffice BASIC te bakken, maar dat is niet zo
  >eenvoudig...
  >Tot en met het genereren van de bovengenoemde records werkt het met
  >LibreOffice BASIC ingebakken in een Kosten.odb
  >Nu moet die Kosten.odb ook nog de Grootboekbladen maken! Daar heb
  ik ook
  >een werkend BASIC programma voor, maar de SHELL ("sort boekingen1 >
  >boekingen2",2) wordt niet uitgevoerd.
  >Dus QueryGrootboek doet:
  >Kostenplaats: sorteren & groeperen
  >YYYY-MM-DD: sorteren
  >Bedrag: som
  >Comkmentaar Base: kan niet opgebouwd worden... Einde oefening!
  >Weet iemand een mooi voorbeeld voor zulk een lijst in Base?
  >Raadgevingen als: "probeer boekhoudprogramma XYZ" zijn zinloos!
  Ik heb
  >alles al geprobeerd, ook in de OpenSoftware. Het allemaal
  prachtig, maar
  >ook veel te omvangrijk. Ik krijg dan het gevoel één suikerklontje te
  >vervoeren met een 6 tons vrachtwagen. Houdt het eenvoudig...
  >Dick
  >
  >--
  >Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
  >https://sites.google.com/site/dickstomp/
  <https://sites.google.com/site/dickstomp/>
  >
  >--
  >Unsubscribe instructions: E-mail to
  users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
  <mailto:users%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
  >Posting guidelines + more:
  http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
  <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
  >List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
  <http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
  >All messages sent to this list will be publicly archived and
  cannot be deleted
  >
--
Ubuntu 14.04 + FireFox+ LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.