Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


SELECT "Kostenplaats", "YYYY-MM-DD", SUM( "Bedrag" ), "Naam", "Boeking"
FROM "ASNDPK" GROUP BY "Kostenplaats" ORDER BY "Kostenplaats" ASC,
"YYYY-MM-DD" ASC

Hier heeft Base een probleem mee...

Op 18 januari 2017 om 13:19 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Beste Dick,

Ik kan geen chocolade van je verhaal maken...(ik ben geen boekhouder)
Kan je de SQL instructie die je wilt overzetten van access naar LO
misschien hier plaatsen??
Groet,
Rob

----Origineel Bericht----
Van : dick.stomp@zonnet.nl
Datum : 17/01/2017 21:29
Aan : users@nl.libreoffice.org
Onderwerp : [nl-users] BASE Query sorteren groeperen sommeren

Vrienden,

Uit de bankrecords heb ik records geformeerd:
1) Kostenplaats
2) YYYY-MM-DD
3) Bedrag
4) Naam
5) BoekType
Met COBOL, MS-Access en laatst BASIC256 had ik het hele proces werkend in
de Cloud DropBox tot en met het genereren van Grootboekbladen: Boekingen
per Kostenplaats gesommeerd.
Nu probeer ik het in LibreOffice BASIC te bakken, maar dat is niet zo
eenvoudig...
Tot en met het genereren van de bovengenoemde records werkt het met
LibreOffice BASIC ingebakken in een Kosten.odb
Nu moet die Kosten.odb ook nog de Grootboekbladen maken! Daar heb ik ook
een werkend BASIC programma voor, maar de SHELL ("sort boekingen1 >
boekingen2",2) wordt niet uitgevoerd.
Dus QueryGrootboek doet:
Kostenplaats: sorteren & groeperen
YYYY-MM-DD: sorteren
Bedrag: som
Comkmentaar Base: kan niet opgebouwd worden... Einde oefening!
Weet iemand een mooi voorbeeld voor zulk een lijst in Base?
Raadgevingen als: "probeer boekhoudprogramma XYZ" zijn zinloos! Ik heb
alles al geprobeerd, ook in de OpenSoftware. Het allemaal prachtig, maar
ook veel te omvangrijk. Ik krijg dan het gevoel één suikerklontje te
vervoeren met een 6 tons vrachtwagen. Houdt het eenvoudig...
Dick

--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.