Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Vrienden,
Als ouwe ervaren programmeur uit 1964, begonnen met Hollerith op
ponskaarten, wil ik mijn wensen uiten.
Ik programmeer nog steeds in Cobol en Basic omdat je kan maken wat de klant
wil hebben én als je netjes werkt, is de programmatuur zelf documenterend!
Vandaar nu mijn oproep aan LibreOffice om LO-BASIC te kunnen laten werken
zonder het in een Macro te moeten verstoppen. Base is nog steeds niet
programmeur-vriendelijk om zonder gedegen SQL-kennis te kunnen dienen.
Het voortreffelijke BASIC256 heeft wat operationele bezwaren omdat het een
BASH niet volgt. Ik heb dat aan de heer Renau van BASIC256 in Canada gemeld.
Met groet,
Dick

-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.