Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


hallo Hubertus
Er zijn inderdaad heel wat boekhoudprogramma's op de markt
ik heb mijn "baby" in elkaar geknutseld van uit een ANDERE hoek :namelijk die van vrijwilligers die projecten in het zuiden steunen waarbij redelijk specifieke eisen gesteld werden : goed kunnen bijhouden WIE het , (of de) project(en) steunen en Hoeveel en aan de diverse projecten doorgestort werd :daarnaast was de vraag van de kostenbeheersing ook belangrijk
en programmeren (in Excel, tot nu toe) is een van mijn hobby's...........
groetjes
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Hubertus
Sent: Wednesday, January 18, 2017 7:12 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] dubbel boekhouden

Beste,Dit is een issue dat mijn professionele kennis raakt : boekhouden.Ik baatte jarenlang een accountantskantoor uit en werkte met diverse softwarepakketten.Mag ik in dat opzicht een tussenkomst doen ?Mijn eerste vraag is dan : wat is uw motivatie voor de creatie van een eigen boekhoudprogramma ?Er bestaan er immers al zovele, waarvan sommige al voor enkele 10-tallen euro's/m in de cloud beschikbaar zijn.Uiteraard kan op elk software pakket kritiek geuit worden : het ideaal is niet van deze wereld.Ik zou dus wel een aantal suggesties kunnen doen over het hoe of het waarom:-)Ter info:(kwestie van de vlag op de juiste lading te leggen)Het "dubbele" aspect van een boekhouding is niet of de bank
   geboekt wordt maar wel dat éénzelfde verrichting 2 maal geboekt
wordt:eenmaal in een dagboekeen tweede maal in het grootboek.In het dagboek (de naam zegt het al) wordt alles chronologisch opgenomenIn het grootboek wordt alles per soort opgenomen.Een aankoop resulteerde vroeger, in het pré-computertijdperk, dus in 4 registraties :- aankoopdagboek (ook wel inkoopboek genoemd) : de factuur-grootboek:de registratie van de schuld + de
   registratie van de kostensoort van aangekochte goederen of
   diensten + de BTW (uiteraard gebeurt dit op basis van de info die
op de factuur vermeld is).- de betaling werd op datum geregistreerd in het financieel
   dagboek.- in het grootboek werd de schuld als betaald afgeboekt + via
welke financiële rekening (bank / kas).Uiteraard, als er geen factuur was (toonbankverkoop) waren er
   slechts 2 registraties : financieel dagboek + grootboek.Het ideale
    van een boekhoudpakket is nu dat die 2de boeking "automatisch"
gebeurt tijdens het invoeren van de dagboeken.Bovendien telt en rekent elk boekhoudpakket uiteraard al die
    registraties in functie van de gewenste rapporten.Dit
      is wat u met die macro's wil bereiken.Vandaag de dagkan dat
   alles behoorlijk automatisch verlopen via de import van
gestructureerd opgebouwde bestanden (xml)In België zijn die xml-bestanden in een "UBL"-formaat
   gestructureerd, in NL bestaat ook een dergelijk iets, e.e.a. onder
impuls van Europa.Ook de banken hebben xml-bestanden ("CODA") die door de boekhoudsoftware kunnen ingelezen worden.Die software is ook "zelflerend".Het intikken van facturen en betalingen is zo verleden tijd.Er bestaat zelfs software die, door met de i-phone een foto te maken, de papieren factuur omzet in zo'n xml-bestand.Het wel of niet boeken van de financiële verrichtingen resulteert dus in een wel of niet volledige boekhouding.Maar als de financiën niet geboekt worden kan je niet tot een
   gedegen balans komen.groetjes,Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298
Op 17/01/2017 om 23:37 schreef Lamont
   J:
HalloIk weet niet in hoeverre dubbele boekhouding hier echt vereist is
want die vlag dekt wel enkele ladingenik heb een boekhoudpakket gemaakt (in Excel,ik ben NU aan het
   worstelen om dat in LO te krijgen) want het stikt van de macro's)
   maar het doet wel wat jij zegt: een aankoop wordt bij het
   kostenoverzicht opgeteld als kost; in de bank (of kassa) rekening
   afgetrokken ,want betaald; analoog worden giften gij de bank
(kassa) bijgeteldOm zeker te zijn dat alles 'netjes' verloopt wordt bij de input
   ,in functie van de soort 'operatie' alleen die input
vereist/toegestaan ,nodig voor die specifieke operatieUitgaven worden aan een bepaalde kostensoort toegewezen zodat je
   op elk ogenblik weet hoeveel je voor een bepaalde post hebt
   uitgegeven en als je je de moeite getroost hebt om per post een
   budget te voorzien krijg je zelfs een indicatie hoeveel % van je
budget al 'opgesoupeerd' isDit in een notendop want het volledige verhaal is ingewikkeldergroetjesJulien-----Oorspronkelijk bericht----- From: Dick StompSent: Tuesday, January 17, 2017 10:33 PMTo: AleidusCc: users libreoffice.orgSubject: [nl-users] dubbel boekhoudenDag Aleidus,Het "dubbel boekhouden" is het in feite een betaling dubbel boeken,enerzijds op Debet en anderzijds op Credit. Veel werk!Het "enerzijds" boeken wordt door mijn bank gedaan. Het "anderzijds" boekengeef ik aan met "kostenplaats" in het record van de bank.In dit kader heb ik al jaren bij de banken aangedrongen op de mogelijkheidde "tegenrekening" bij de boeking te mogen invoeren. Ik heb zelfs
   mijn wenszeer acceptabel gemaakt door vijf bytes extra in de
SWIFT-boekingen op tenemen voor die informatie. Maar dat stelletje antieke bankiers zijn alsbang dat hun inkomen met een paar miljoen dan daalt...Neen, wij houden een groot aantal boekhouders en hun chefs aan het
   werkdoor alle boekstukken te voorzien van een tegenrekening en ze
daarna nógeen keer te laten invoeren... met de hand dus. Want de eerste keer
   gaat alautomatisch...Met vriendelijke groet,Dick
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.