Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo
Ik weet niet in hoeverre dubbele boekhouding hier echt vereist is want die vlag dekt wel enkele ladingen ik heb een boekhoudpakket gemaakt (in Excel,ik ben NU aan het worstelen om dat in LO te krijgen) want het stikt van de macro's) maar het doet wel wat jij zegt: een aankoop wordt bij het kostenoverzicht opgeteld als kost; in de bank (of kassa) rekening afgetrokken ,want betaald; analoog worden giften gij de bank (kassa) bijgeteld Om zeker te zijn dat alles 'netjes' verloopt wordt bij de input ,in functie van de soort 'operatie' alleen die input vereist/toegestaan ,nodig voor die specifieke operatie Uitgaven worden aan een bepaalde kostensoort toegewezen zodat je op elk ogenblik weet hoeveel je voor een bepaalde post hebt uitgegeven en als je je de moeite getroost hebt om per post een budget te voorzien krijg je zelfs een indicatie hoeveel % van je budget al 'opgesoupeerd' is
Dit in een notendop want het volledige verhaal is ingewikkelder
groetjes
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Dick Stomp
Sent: Tuesday, January 17, 2017 10:33 PM
To: Aleidus
Cc: users libreoffice.org
Subject: [nl-users] dubbel boekhouden

Dag Aleidus,

Het "dubbel boekhouden" is het in feite een betaling dubbel boeken,
enerzijds op Debet en anderzijds op Credit. Veel werk!
Het "enerzijds" boeken wordt door mijn bank gedaan. Het "anderzijds" boeken
geef ik aan met "kostenplaats" in het record van de bank.
In dit kader heb ik al jaren bij de banken aangedrongen op de mogelijkheid
de "tegenrekening" bij de boeking te mogen invoeren. Ik heb zelfs mijn wens
zeer acceptabel gemaakt door vijf bytes extra in de SWIFT-boekingen op te
nemen voor die informatie. Maar dat stelletje antieke bankiers zijn als
bang dat hun inkomen met een paar miljoen dan daalt...
Neen, wij houden een groot aantal boekhouders en hun chefs aan het werk
door alle boekstukken te voorzien van een tegenrekening en ze daarna nóg
een keer te laten invoeren... met de hand dus. Want de eerste keer gaat al
automatisch...

Met vriendelijke groet,
Dick


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.