Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste,Dit is een issue dat mijn professionele kennis raakt : boekhouden.Ik baatte jarenlang een 
accountantskantoor uit en werkte met
   diverse softwarepakketten.Mag ik in dat opzicht een tussenkomst doen ?Mijn eerste vraag is 
dan : wat is uw motivatie voor de creatie van
   een eigen boekhoudprogramma ?Er bestaan er immers al zovele, waarvan sommige al voor enkele
   10-tallen euro's/m in de cloud beschikbaar zijn.Uiteraard kan op elk software pakket kritiek 
geuit worden : het
   ideaal is niet van deze wereld.Ik zou dus wel een aantal suggesties kunnen doen over het hoe 
of
   het waarom:-)Ter info:(kwestie van de vlag op de juiste lading te leggen)Het "dubbele" aspect 
van een boekhouding is niet of de bank
   geboekt wordt maar wel dat éénzelfde verrichting 2 maal geboekt
   wordt:eenmaal in een dagboekeen tweede maal in het grootboek.In het dagboek (de naam zegt het 
al) wordt alles chronologisch
   opgenomenIn het grootboek wordt alles per soort opgenomen.Een aankoop resulteerde vroeger, in 
het pré-computertijdperk, dus
   in 4 registraties :- aankoopdagboek (ook wel inkoopboek genoemd) : de factuur-grootboek:de 
registratie van de schuld + de
   registratie van de kostensoort van aangekochte goederen of
   diensten + de BTW (uiteraard gebeurt dit op basis van de info die
   op de factuur vermeld is).- de betaling werd op datum geregistreerd in het financieel
   dagboek.- in het grootboek werd de schuld als betaald afgeboekt + via
   welke financiële rekening (bank / kas).Uiteraard, als er geen factuur was (toonbankverkoop) 
waren er
   slechts 2 registraties : financieel dagboek + grootboek.Het ideale
    van een boekhoudpakket is nu dat die 2de boeking "automatisch"
    gebeurt tijdens het invoeren van de dagboeken.Bovendien telt en rekent elk boekhoudpakket 
uiteraard al die
    registraties in functie van de gewenste rapporten.Dit
      is wat u met die macro's wil bereiken.Vandaag de dagkan dat
   alles behoorlijk automatisch verlopen via de import van
   gestructureerd opgebouwde bestanden (xml)In België zijn die xml-bestanden in een "UBL"-formaat
   gestructureerd, in NL bestaat ook een dergelijk iets, e.e.a. onder
   impuls van Europa.Ook de banken hebben xml-bestanden ("CODA") die door de
   boekhoudsoftware kunnen ingelezen worden.Die software is ook "zelflerend".Het intikken van 
facturen en betalingen is zo verleden tijd.Er bestaat zelfs software die, door met de i-phone een 
foto te
   maken, de papieren factuur omzet in zo'n xml-bestand.Het wel of niet boeken van de financiële 
verrichtingen resulteert
   dus in een wel of niet volledige boekhouding.Maar als de financiën niet geboekt worden kan je 
niet tot een
   gedegen balans komen.groetjes,Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298
Op 17/01/2017 om 23:37 schreef Lamont
   J:
HalloIk weet niet in hoeverre dubbele boekhouding hier echt vereist is
   want die vlag dekt wel enkele ladingenik heb een boekhoudpakket gemaakt (in Excel,ik  ben NU 
aan het
   worstelen om dat in LO te krijgen) want het stikt van de macro's)
   maar het doet wel wat jij zegt: een aankoop wordt bij het
   kostenoverzicht opgeteld als kost; in de bank (of kassa) rekening
   afgetrokken ,want betaald; analoog worden giften gij de bank
   (kassa) bijgeteldOm zeker te zijn dat alles 'netjes' verloopt wordt bij de input
   ,in functie van de soort 'operatie' alleen die input
   vereist/toegestaan ,nodig voor die specifieke operatieUitgaven worden aan een bepaalde 
kostensoort toegewezen zodat je
   op elk ogenblik weet hoeveel je voor een bepaalde post hebt
   uitgegeven en als je je de moeite getroost hebt om per post een
   budget te voorzien krijg je zelfs een indicatie hoeveel % van je
   budget al 'opgesoupeerd' isDit in een notendop want het volledige verhaal is 
ingewikkeldergroetjesJulien-----Oorspronkelijk bericht----- From: Dick StompSent: Tuesday, January 
17, 2017 10:33 PMTo: AleidusCc: users libreoffice.orgSubject: [nl-users] dubbel boekhoudenDag 
Aleidus,Het "dubbel boekhouden" is het in feite een betaling dubbel
   boeken,enerzijds op Debet en anderzijds op Credit. Veel werk!Het "enerzijds" boeken wordt 
door mijn bank gedaan. Het
   "anderzijds" boekengeef ik aan met "kostenplaats" in het record van de bank.In dit kader heb 
ik al jaren bij de banken aangedrongen op de
   mogelijkheidde "tegenrekening" bij de boeking te mogen invoeren. Ik heb zelfs
   mijn wenszeer acceptabel gemaakt door vijf bytes extra in de
   SWIFT-boekingen op tenemen voor die informatie. Maar dat stelletje antieke bankiers
   zijn alsbang dat hun inkomen met een paar miljoen dan daalt...Neen, wij houden een groot 
aantal boekhouders en hun chefs aan het
   werkdoor alle boekstukken te voorzien van een tegenrekening en ze
   daarna nógeen keer te laten invoeren... met de hand dus. Want de eerste keer
   gaat alautomatisch...Met vriendelijke groet,Dick
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.