Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


staat je "basistaal" wel op Nederlands? (menu: Extra/Opties/Taalinstellingen/Talen/Standaardtalen voor documenten/westerse : Nederlands).
Bij mij vond de spellingscontrole er een paar foutjes in:
basistranscatie enzo.
Pieter


Op 09-01-17 om 17:04 schreef Jan Kolloffel:
De spellingcontrole in het NL was indertijd prima in orde, maar het wordt steeds minder. Zo maar een paar voorbeelden, van woorden die volgens mij gangbaar NL zijn, die ik in één stukje wat ik typte tegenkwam:

transactie – transactiën, transactionele, pintransacties en basistranscatie,
ongereinigd – gereinigden, gereinigd, verontreinigd en overenigd,
retourkosten – retourskosten, retourskoten, retourneren, entreekosten en retourneren, straatadres – straatjes, straddles en zeestraat (straddles is Engels voor “spreidstand”),
betaalbewijs – betaalbaars,
aankoopbedrag – Paardekoper,
bankrekening – aanrekening, berekening, inrekening en afrekening.

Gebruik ik soms een verkeerd woordenboek? En zo, ja waar vind ik een goed woordenboek en waar moet ik dat dan plaatsen?

Alvast dank voor een advies,

Jan

P.S. Ik ben al geruime tijd helaas veel minder actief hier omdat ik wat leeftijdgebonden probleempjes ga ondervinden...
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.