Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Al jaren, ook in Word, is mijn oplossing: geef onder de tabel een serie Enters. Zorg, voor je eigen gemak, dat de onzichtbare tekens (alinea-einde en zo) zichtbaar zijn. Selecteer de hele tabel (of inhoudsopgave of afbeelding of ...). Druk de CTRL-toets in en sleep het geselecteerde naar onderen en laat die los nadat je een antal alineaeinde tekens voorbij hebt geseept. Daardoor komen er voor de tabel etc. een aantal alinea's te staan en kun je invoegen wat je wilt.

Jan

Op 08-11-15 om 11:29 schreef Ivo ten Hagen:
Al vaker merk ik dat ik bv een inhoudsopgave heb gemaakt aan het begin van een document, maar daarvoor nog tekst wil toevoegen. Komt ook voor als ik een tabel heb gemaakt of zo. Hoe doe ik dat? Als ik op de eerste positie sta, sta ik in het veld en kan ik er niets voor zetten.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.