Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 8 november 2015 11:29 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl>:

Al vaker merk ik dat ik bv een inhoudsopgave heb gemaakt aan het begin van
een document, maar daarvoor nog tekst wil toevoegen. Komt ook voor als ik
een tabel heb gemaakt of zo. Hoe doe ik dat? Als ik op de eerste positie
sta, sta ik in het veld en kan ik er niets voor zetten.


Goede vraag. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt mij ook niet. Ik zie geen
andere oplossing dan de inhoudsopgave even te verwijderen, tekst toe te
voegen en dan inhoudsopgave weer toevoegen. Maar misschien weet iemand
anders een betere oplossing.

Groeten, Kees


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.