Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Als ik je goed begrijp is het antwoord heel eenvoudig:

Jouw cursor staat ergens in het document, dan voeg je een inhoudsopgave in. Die zal dan beginnen op de plaats waar de cursor staat. Dus als je de cursor onder een paar lege regels plaatst (enter, enter, enter) en je voegt de inhoudsopgave dan in, dan kan je met die lege regels doen wat je wilt. Je kan er zelfs nog lege regels of bladzijden aan toevoegen.
Ik hoop dat dit je probleem oplost.

Op 08-11-15 om 11:29 schreef Ivo ten Hagen:
Al vaker merk ik dat ik bv een inhoudsopgave heb gemaakt aan het begin van een document, maar daarvoor nog tekst wil toevoegen. Komt ook voor als ik een tabel heb gemaakt of zo. Hoe doe ik dat? Als ik op de eerste positie sta, sta ik in het veld en kan ik er niets voor zetten.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.