Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo

Ik heb LibreOffice 5.0.3.2 draaien op Ubuntu en ervaar vreemde dingen met mijn stijlen.

Als ik een paragraaf in "Heading 2" heb, gevolgd door "Body Text" (sorry: ik gebruik een Engelstalig interface), dan krijg ik ongewenst een deel van de eigenschappen van "Heading 2" in de volgende paragraaf in "Body Text". Dat is me nooit voorheen overkomen. Wat wel buggy was, dat is dat het invoegen van een nieuwe paragraaf achter een "Heading 2" niet automatisch de stijl "Body Text" kreeg, zoals voorzien in de stijl "Heading 2" bij "Following style". Het was dus al buggy, nu nog meer.

Of om het eenvoudiger uit te leggen: de eigenschappen van een leeg nieuw paragraaf beantwoorden niet aan wat in de stijl bepaald is.

Ik vraag me af of het zinvol is te downgraden naar een stabiele versie van LO, bv. LO 4.

Met dank op voorhand voor het advies.

Pierre FRANÇOIS<http://www.romanliturgy.org>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.