Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik ben heel blij met die grijze blokjes. Zij signaleren dat er “iets” afwijkends aan de hand is. B.v. zet ik al vele jaren een dubbele spatie achter de punt aan het einde van een zin om daarna verder te gaan met een nieuwe zin, dit om die zin-scheiding duidelijker weer te geven. Die tweede spatie wordt na heropening van het document als grijs blokje weergegeven om te signaleren dat er 2 spaties staan; merkwaardig genoeg gebeurt dit niet tijdens het aanmaken van het document. Een ander item is de “harde spatie”, want ook die wordt als grijs blokje weergegeven; een harde spatie (Ctrl+Shift+Spatiebalk) maak je b.v. tussen een €-teken en een bedrag, want als dat wat ongelukkig uitvalt in de regel staat het €-teken wat verloren aan het einde van de regel en het bedrag op de volgende regel; dat komt vaak voor als je later hier en daar een woord toevoegt of verwijdert. Omdat te voorkomen geef je dan een harde spatie en het is dan prettig te zien dat die er staat (althans zo ervaar ik dat). Ik gebruik na € of $ dus altijd een harde spatie.

Overigens wordt dit bij MS Word ook gesignaleerd maar dan alleen als je “onder water” kijkt ofwel de niet afdrukbare tekens weergeeft. Ik prefereer het LO-systeem.
Op 24-10-15 om 16:38 schreef Peter van der Lee:
LS.

Als ik een document open met Writer dat gemaakt is in doc of rtf dan staan alle punten komma's en de laatste letter van sommige woorden in grijs
Hoe kan ik dat grijs verwijderen--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.