Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Mijn ervaringen:

1. Een grijze blokje selecteren en kopiëren (CTRL+C)
2. CTRL + H voor zoek en vervang
3. Paste het geselecteerde blokje in "zoeken" (CTRL+V)
4. Geef een spatie in "vervangen"
5. Kies "Vervang alles"

Voila!

Wim Dukker
Hörschhausen (Duitsland)

Op 24-10-15 om 16:51 schreef harry.harmsen@gmail.com:
Ik vermoed dat die grijze blokjes spaties zijn.
Je kunt ze wegkrijgen door je cursor achter zo'n blokje te zetten en dan op
de BACKSPACE-toets te drukken; of ervóór en dan op DEL-toets.
(Soms heb je je cursor echter niet ver genoeg achter het grijze blokje
gezet en verwijder je het teken of de letter die in het grijze blokje staat.
Als dat gebeurt, druk dan CTRL-Z (op klik op het undo-pijltje in de
Taakbalk) en prober het nog een keer.)Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 24 oktober 2015 16:38 schreef Peter van der Lee <pvdlee@upcmail.nl>:

LS.

Als ik een document open met Writer dat gemaakt is in  doc of rtf dan
staan alle punten komma's en de laatste letter van sommige woorden in grijs
Hoe kan ik dat grijs verwijderen

--
Vriendelijke groeten

Vriendelijke groeten

Peter van der Lee.---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.