Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik had dar ook "last" van, paar weken geleden opgelost, alleen weet ik niet meer wat ik er aan gedaan heb... ik ga het even terug opzoeken.
/Rob

Op 24-10-15 om 16:43 schreef pieter kristensen:
Ik denk dat je "veldarceringen" ziet. Het programma laat dan zien dat daar iets aan de hand is wat jij niet gedaan hebt. Veldarceringen worden ook nooit afgedrukt bijvoorbeeld.
Je kan ze ook "uit" zetten:
Menu /Beeld/Veldarceringen en daarop klikken.
Ik denk dat dat het is.
Succes.

Op 24-10-15 om 16:38 schreef Peter van der Lee:
LS.

Als ik een document open met Writer dat gemaakt is in doc of rtf dan staan alle punten komma's en de laatste letter van sommige woorden in grijs
Hoe kan ik dat grijs verwijderen


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.