Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op zondag 13 september 2015 17:26 schreef Ben Schmitz:

Nadat ik de upgrade naar Windows 10 had uitgevoerd installeerde ik
vanaf GigaHits 2015-3 (uitgegeven door CompUsers, onderdeel van de
HCC) LibreOffice 4.4_NL.

Na de installatie bleek dat het de Zweedse versie was.

Gaat dit over sorteren? Zoniet, reageer dan niet op een bericht daarover.

Er bestaat geen Zweedse, en ook geen Nederlandse versie van LibreOffice, alleen een meertalige.
Welke taal geïnstalleerd wordt hangt af van je besturingssysteem als je de standaardinstellingen 
accepteert.
Dus draai het installatieprogramma opnieuw, kies voor herstel van de installatie, en daarna voor de 
optie waarin wat te kiezen valt.
Kies dan de taal of talen die je wilt gebruiken.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.