Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ha Jan,

Jan Koll wrote on 07-09-15 12:28:
Vreemde zaak.... Na installatie van LO5 (over de laatste versie van 4
heen) werkte de autocorrectie niet meer, althans als ik de verkorte code
ingaf en op de spatiebalk drukte gebeurde er niets...  Dat heb ik nog

Hmm. vreemd! Maar kan meerdere oorzaken hebben.

niet eerder meegemaakt. Bij de Opties > LibreOffice > Paden gekeken en
daar bleek dat dit pad werd aangegeven: AutoCorrectie
C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Libre0ffice\*4*\user\autocorr. Ik heb toen
die 4 veranderd in een 5 (leek mij logisch...). Dat had geen resultaat,
er werd een nieuwe map 4 aangemaakt en die was min of meer leeg. Dus na
wat gerommel die "nieuwe" 4 verwijderd en de "oude" 4 hersteld (dus 5
werd weer 4). En wat schetst mijn verbazing: autocorrectie werkt weer!!!

Dat pad klopt: miv LibreOffice 5.0 wordt er niet een nieuw pad
aangemaakt voor het gebruikersprofiel.
Voordeel iig: oude profiel hoeft niet verhuisd te worden, met de
beperkingen die daaraan zitten.

Ongelukkigerwijs heet het oude pad .../4 :)
(Ze hadden beter één versie een pad gemaakt met ../LibreOffice oid en
daarna niet meer veranderen... Kan alsnog natuurlijk, om het nog
ingewikkelder te maken :) ).

Ik heb wat documentatie bijgewerkt op de wiki, dus hoop dat ieder het
kan vinden.

vr. groet,
Cor
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.