Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Vreemde zaak.... Na installatie van LO5 (over de laatste versie van 4 heen) werkte de autocorrectie niet meer, althans als ik de verkorte code ingaf en op de spatiebalk drukte gebeurde er niets... Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Bij de Opties > LibreOffice > Paden gekeken en daar bleek dat dit pad werd aangegeven: AutoCorrectie C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Libre0ffice\*4*\user\autocorr. Ik heb toen die 4 veranderd in een 5 (leek mij logisch...). Dat had geen resultaat, er werd een nieuwe map 4 aangemaakt en die was min of meer leeg. Dus na wat gerommel die "nieuwe" 4 verwijderd en de "oude" 4 hersteld (dus 5 werd weer 4). En wat schetst mijn verbazing: autocorrectie werkt weer!!!

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.