Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik ben vrij radeloos.
Ik heb een Calc (origineel in LO gecreƫerd) met 12 bladen, in elk blad een
dertigtal kolommen en 50 of zo rijen. Ik sorteer zonder kolomkoppen op
kolom C, G en F.
Tot nu toe was dat nooit een probleem, maar in 5.0.0.5 en nu ook in 5.0.1
crasht LO systematisch als ik de sorteeropdracht geef.

Ik heb met simpele spreadsheets getest, en die doen het nu ook niet meer.
LO uit de programmamap verwijderd en vervangen door versie 4.5.5... idem
dito.

Ik veronderstel dat ik in de Bibliotheek nog bestanden moet verwijderen om
LO weer goed te laten functioneren, maar ben vergeten waar...

Ik heb al op de internationale lijst gepost, maar daar zeiden ze een
bugreport te maken. Dat doe ik misschien straks nog.

Help!
-- 
Guy
using LibO 5.0.1 on a iMac Intel Yosemite 10.10.5
Dodoes can't afford to have headaches

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.