Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen van de ondersteuning Libre Office,

Sinds vele jaren gebruik ik zonder problemen Libre Office.
Mijn huidige recente werkende versie is 4.4.5.2

Onlangs heb ik versie 5 gedownload. Echter voor de eerste maal kreeg ik bij het
installeren van versie 5 de onderstaande melding:

*"Dit installatie**pakket wordt niet voor dit type processor ondersteund. **
**Neem contact op met de leverancier van het product. **"**
**
**    OK*

/Mijn PC Systeem bestaat uit://
//Mijn Windows versie is Windows 7 Ultimate (Wacht op update naar Wi//ndows 10)// //Alle programma's inclusief Libre Office heb ik ge//ï//nstalleerd op een SSD schijf van 120 Gb//
//Alle data op een SATA schijf.//
//Moederboard: ASUS P5LD2/C C2D S775//
//Processor: Intel C-Duo 3,4 Ghz, S775/


Graag zou ik willen weten of ik inderdaad versie 5 en toekomstige versies van Libre Office niet meer
op mijn PC kan installeren.

Met vriendelijke groet,
Ab Stienen, Tilburg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.