Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Mijn vader heeft ook een mac Guy. Vandaar dat ik wel eens rondkijk daar.

Dit https://nl.libreoffice.org/download/?type=mac-x86&version=5.0.0&lang=nl lijkt me ook ongelukkig. De versie 5 is er blijkbaar alleen voor macs die OS X 10.8 of nieuwer hebben. Maar hier https://nl.libreoffice.org/download/?type=mac-x86_64&version=5.0.0&lang=nl gaat het dan helemaal goed (ook nl.libreoffice...).

10.8 - "mounten lion", zie ik in de wikipedia - is er ook alweer vanaf februari 2012. En apple strooit met die nieuwe OS X versies. Die kan iedereen gratis installeren. Maar op de nl. site lijkt het wel onduidelijk/ongelukkig/fout te staan. Ik had het nog niet gezien want ik heb de laatste versie voor mijn vader van de internationale site gehaald.

(ter zijde: de mac mini van mijn vader is ook niet meer "piep". 2009 geloof ik. Daar heb ik laatst 4, i.p.v. 2 gyg geheugen in gezet. Hij werd wel steeds trager met die nieuwe osx versies. Nu doet hij het zeker weer goed genoeg.)


Op 10-08-15 om 10:21 schreef Guy Voets:
Beste mensen,

Allereerst proficiat met versie 5!
Ik heb ze al op de laptop van m'n vrouw gedownload, maar nog niet echt
getest.
Zij had in de 4.4 problemen met vet en cursief die niet meer werkten in
haar lievelingsfont STFangsong.

Wat ik jullie hiermee wil melden, is dat er al een tijdje iets raars
gebeurt op de NL downloadpagina. Ik krijg steevast de melding:

"Er zijn geen regeluliere installatiebestanden beschikbaar.
Verander uw keuze of kies er één uit de aanvullende downloads hieronder."

(inclusief de rare spelling van 'reguliere')
  De automatische selectie zit wel juist, Mac OS X (Intel), versie 5.0.0,
Nederlands,
maar die kan ik dus nergens op de NL site te pakken krijgen (ik haal ze wel
op de internationale site).

Met vriendelijke groet,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.