Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

ja, problemen met vet en cursief heb ik ook. Ik werk met Verdana, wanneer ik kopjes schrijf in 12 of 14 lettergrootte vet en cursief, dan vallen die uit elkaar. Alleen vet werkt wel. Weet iemand waardoor dat komt? Vroeger had ik dat probleem niet
hartelijke groet, Cornelis Boogerd

Op 10-8-2015 om 10:21 schreef Guy Voets:
Beste mensen,

Allereerst proficiat met versie 5!
Ik heb ze al op de laptop van m'n vrouw gedownload, maar nog niet echt
getest.
Zij had in de 4.4 problemen met vet en cursief die niet meer werkten in
haar lievelingsfont STFangsong.

Wat ik jullie hiermee wil melden, is dat er al een tijdje iets raars
gebeurt op de NL downloadpagina. Ik krijg steevast de melding:

"Er zijn geen regeluliere installatiebestanden beschikbaar.
Verander uw keuze of kies er één uit de aanvullende downloads hieronder."

(inclusief de rare spelling van 'reguliere')
  De automatische selectie zit wel juist, Mac OS X (Intel), versie 5.0.0,
Nederlands,
maar die kan ik dus nergens op de NL site te pakken krijgen (ik haal ze wel
op de internationale site).

Met vriendelijke groet,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.