Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Pieter,

Hoe ik me nou "32 bit" of "64 bit" moet voorstellen weet ik ook niet.

Een (uiterst NIET-wetenschappelijke) poging het uit te leggen:
Bits zijn eentjes en nulletjes en worden gebuikt om letters, getallen, geheugenlocaties etc. op te 
slaan en aan te duiden.

Om je 16bits, 32bits en 64 bits (altijd een macht van 2) voor te stellen, moet je even aan een 
schep denken.
Een 64cm brede schep schept per keer tweemaal zoveel zand als een 32cm brede schep. Een 64bits 
computer kan gegevens met 64bits tegelijk verwerken, een 32bits computer met 32 bit.

En een tweede belangrijk verschil heb je zelf al genoemd: een 32bits getal heeft een maximum (2^32 
-1) en dat is bij computers met veel geheugen onvoldoende om alle geheugenlocaties te kunnen 
bereiken.

Nogmaals, mijn uitleg is niet exact, niet volledig en deugt op veel punten niet, maar ik hoop dat 
het de materie iets beter voor te stellen maakt.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.