Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Francesco,

Francesco Melita wrote on 10-07-15 10:01:

Wat ik bedoel dat als ik de naam van een map of een bestand wil
veranderen dat nu niet mogelijk is. Is die euvel verholpen?

In het LibreOffice-venster voor het openen/opslaan van bestanden is dat
niet mogelijk.
Je kunt wel instellen dat het venster van het besturingssysteem wordt
gebruikt voor het openen/opslaan van bestanden: zie Extra > Opties >
LibreOffice > Algemeen ..
Wat in die vensters kan, is afhankelijk van het besturingssysteem.

Het is mijns inziens geen bezwaar dat het venster van LibreOffice die
mogelijkheden niet biedt. Want voor elk besturingssysteem zijn er vele
programma's en mogelijkheden voor bestandsbeheer, waarmee de genoemde
acties allemaal mogelijk zijn.

vr. groet,
Cor-- 
       NIEUW    http://www.librelex.nl - by Nou&Off
  professionele documenten, handig, flexibel, cloud & smart
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ ~ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.