Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


2015-07-10 6:57 GMT+02:00 Francesco Melita <fmelita@deverhalenvanger.nl>:

Hi Libre,


Hi Francesco


First of all let me thank you for making it possible for me to use a great
program!


Now I have two questions:

1. I am currently using version 4.1.0.4. To update to the newest version
do I simply  download it from your site?


Ja, je kunt eenvoudig de nieuwe versie downloaden en installeren. Deze
vervangt dan de oude versie.


2. Has it become possible to change names of directories or files? And
also change the structure of directories?


Ik weet niet wat je hier precies mee bedoelt. Als de naam van de map waar
LibreOffice in staat vóór de installatie wijzigt, dan wordt de nieuwe
versie naast de oude gezet en vervangt hij hem niet. Als je namen van de
mappen waar bijvoorbeeld je bestanden worden opgeslagen wilt wijzigen, dan
kan dat bij de opties van LibreOffice.

Met vriendelijke groet,
Kees


kind regards,


Francesco Melita
Trainer, coach en verhalenverteller

Voor trainingen: www.wisselwerking.eu
Voor verhalen:www.deverhalenvanger.nl

Mobiel: 0628341271
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.