Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Goedemorgen Winfried,

Winfried Donkers wrote on 03-07-15 08:03:

Er staat 'Oorspronkelijk grootte' in het midden van tabblad Type. Dat
moet natuurlijk 'Oorspronkelijke grootte' zijn. Het betreft KeyID

Ai..

'TBnVv||Original Size' en zit minimaal in versie 4.3 en 4.4. Versie
5.0 heb ik niet en in 5.1 heeft dit venster nog geen Nederlandse
vertaling. Ik kan er natuurlijk een bugmelding van maken -zo hoort
het eigenlijk- maar ik vroeg me af of vertalers dit niet simpel
kunnen meenemen. Zo niet, dan maak ik er alsnog een bugmelding van.

Wat zullen we doen .. ;)
Ik pak hem zo wel op (Kees heeft nog toegangsproblemen met de nieuwe
Pootle helaas).

Dank voor het melden en de keyID!

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.