Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Er zit een kleine, maar voor sommigen irritante, spelfout in het eigenschappenvenster van 
afbeeldingen (als je afbeelding in Writer geselecteerd hebt en bijv. via contextmenu kiest voor 
Afbeelding....).

Er staat 'Oorspronkelijk grootte' in het midden van tabblad Type. Dat moet natuurlijk 
'Oorspronkelijke grootte' zijn.
Het betreft KeyID 'TBnVv||Original Size' en zit minimaal in versie 4.3 en 4.4. Versie 5.0 heb ik 
niet en in 5.1 heeft dit venster nog geen Nederlandse vertaling.
Ik kan er natuurlijk een bugmelding van maken -zo hoort het eigenlijk- maar ik vroeg me af of 
vertalers dit niet simpel kunnen meenemen.
Zo niet, dan maak ik er alsnog een bugmelding van.

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.