Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Goedemiddag,Sinds een paar maanden gebruik ik libreoffice zonder problemen. Totdat een week of 
twee/drie geleden opeens alle bestanden crashen bij het openen. Het bestand opent wel, maar er 
staat alleen een voorblad de overige informatie is spoorloos verdwenen. Ook bij nieuwe bestanden 
die ik maak gebeurd dit helaas... vreemd genoeg toont hij nog wel de bestandsgrote die hij had toen 
alle informatie er nog wel in stond. Sinds kort staat er ook een update die update heb ik vandaag 
gedaan en toen de laptop opnieuw opgestart zodat hij kon bijwerken. Vreemd genoeg heeft hij de 
update wel gedaan, maar staat het update teken er nog steeds. Weet u misschien wat hier het 
probleem is? 
Met Vriendelijke Groet,
Tim Bosch                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.