Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is de vertaalde versie van 'Writer
instellen' toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de instellingen van Writer naar uw
wensen kunt aanpassen.
Zo kunt u onder andere instellen hoeveel geheugen LibreOffice voor diverse
onderdelen gebruikt, welke lettertypes en pictogrammen u voor de lay-out
van de schermen wilt gebruiken, de beveiligingsopties instellen en de paden
voor het opslaan en openen van documenten instelling. Ook kunt u de
standaardtaal kiezen, de afdrukopties instellen en de opties voor een
standaardbrief instellen. Naast al deze opties kunt u er ook voor kiezen om
het opnemen van macro's mogelijk te maken.
Kortom, teveel om op te noemen. Neem snel een kijkje voor alle
mogelijkheden.

Met dank aan Luc Castermans voor zijn bijdrage.

De handleidingen kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.