Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Tim,

Tim Bosch wrote on 30-05-15 16:34:
Goedemiddag,Sinds een paar maanden gebruik ik libreoffice zonder
problemen. Totdat een week of twee/drie geleden opeens alle bestanden
crashen bij het openen. [....]

Dergelijke problemen komen heelbijna altijd door een probleem in je
gebruikersprofiel van LibreOffice.
Op de wiki staat wat dat is en wat je eraan kunt doen:
 https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/nl

Zijn er nog meer vragen: mail dan gerust weer hier!

(Maar hou er rekening mee dat je niet met dit mailadres bij de lijst
bent aangemeld - je mail komt dus in de wachtrij voor handmatige
goedkeuring voor doorlaten naar de lijst...) *

vr groeten,
Cor

*) zie
https://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Nederlandstalige_maillijsten


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.