Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Cor,
Dank voor je reactie. Hoe meld ik een bug?
Nico------ Origineel bericht ------
Van: "Cor Nouws" <oolst@nouenoff.nl>
Aan: "NL_LibreOffice_Users" <users@nl.libreoffice.org>
Verzonden: 22-5-2015 10:12:59
Onderwerp: Re: [nl-users] dialoogvenster laden en opslaan

Dag Nico,

Nico Koolsbergen wrote on 22-05-15 10:04:
 Ik gebruik de dialoogvensters van LO, omdat je er bij het laden en
opslaan de mappen kunt instellen die je het meest gebruikt. Je stelt dat
 [...]
 Net weer de laatste versie geïnstalleerd: 4.4.3.2. Maar ziet, opnieuw
beperkt het dialoogvenster Bestand Openen zich tot slechts acht regels,
 of het nu om mappen of bestanden gaat.

Ik kan het venster in 4.4.3 en 5.0.0.beta1 hoger maken (niet breder of
smaller). Op Ubuntu.
Maar dat wordt helaas niet onthouden. Reden om een bug-melding te maken,
denk ik.

 [...] Helaas is dat weer niet zo. Het valt me op dat de
LO-community vaak enthousiast wordt als het over spreadsheets of andere
 voor mij moeilijke dingen gaat. Maar denk ook eens aan de schrijvers

Wie schrijft, die blijft, toch

groeten,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.