Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik gebruik de dialoogvensters van LO, omdat je er bij het laden en opslaan de mappen kunt instellen die je het meest gebruikt. Je stelt dat in bij Extra > Opties en jaren lang was ik er blij mee. LO betekent voor mij vooral Writer, beroepshalve ben ik altijd met teksten geweest en ik heb complete tijdschriften en boeken gemaakt met Libre (en Open) Office. Op mijn computers (Windows 7 en 8) staan duizenden teksten, verdeeld over heel wat mappen. Dan is zo'n dialoogvenster van LO reuze handig omdat je enigszins kunt voorsorteren. Net weer de laatste versie geïnstalleerd: 4.4.3.2. Maar ziet, opnieuw beperkt het dialoogvenster Bestand Openen zich tot slechts acht regels, of het nu om mappen of bestanden gaat. Dat is voor een grootverbruiker van teksten veel te weinig - en dat gebeurt in de laatste versies nu al maanden. Ik snak naar de oude situatie: een ruim dialoogvenster waarvan de door mij ingestelde grootte bewaard blijft. Aanpassen van dat venster heeft nu weinig zin omdat het de volgende sessie terugvalt naar die acht regels. Voor iemand met mijn LO-gebruik is dit een serieuze bug. Ik heb die hier al eens eerder genoemd en hoopte en verwachtte dat zo'n detail snel verholpen zou zijn. Helaas is dat weer niet zo. Het valt me op dat de LO-community vaak enthousiast wordt als het over spreadsheets of andere voor mij moeilijke dingen gaat. Maar denk ook eens aan de schrijvers :-)

Nico
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.