Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Minstens 3x Amen zeg ik op deze mail!
Want ik kamp met precies hetzelfde.
Dus, Nico, als je een bug-melding zou willen maken, zoals Cor adviseert,
heel graag.
Zelf weet ik niet hoe dat moet, en ik heb geen tijd om dat nu uit te
zoeken, dus...


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 22 mei 2015 10:04 schreef Nico Koolsbergen <nico@koolsbergen.net>:

Ik gebruik de dialoogvensters van LO, omdat je er bij het laden en opslaan
de mappen kunt instellen die je het meest gebruikt. Je stelt dat in bij
Extra > Opties  en jaren lang was ik er blij mee. LO betekent voor mij
vooral Writer, beroepshalve ben ik altijd met teksten  geweest en ik heb
complete tijdschriften en boeken gemaakt met Libre (en Open) Office. Op
mijn computers (Windows 7 en 8) staan duizenden teksten, verdeeld over heel
wat mappen. Dan is zo'n dialoogvenster van LO reuze handig omdat je
enigszins kunt voorsorteren.
Net weer de laatste versie geïnstalleerd: 4.4.3.2. Maar ziet, opnieuw
beperkt het dialoogvenster Bestand Openen zich tot slechts acht regels, of
het nu om mappen of bestanden gaat. Dat is voor een grootverbruiker van
teksten veel te weinig - en dat gebeurt in de laatste versies nu al
maanden. Ik snak naar de oude situatie: een ruim dialoogvenster waarvan de
door mij ingestelde grootte bewaard blijft. Aanpassen van dat venster heeft
nu weinig zin omdat het de volgende sessie terugvalt naar die acht regels.
Voor iemand met mijn LO-gebruik is dit een serieuze bug. Ik heb die hier
al eens eerder genoemd en hoopte en verwachtte dat zo'n detail snel
verholpen zou zijn. Helaas is dat weer niet zo. Het valt me op dat de
LO-community vaak enthousiast wordt als het over spreadsheets of andere
voor mij moeilijke dingen gaat. Maar denk ook eens aan de schrijvers :-)

Nico
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.