Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

De documentenpagina van LibreOffice is aangepast.
Alle beschikbare handleidingen van alle onderdelen en verschillende versies
zijn in tabelvorm opgenomen. Van handleidingen die (nog) niet in het
Nederlands beschikbaar zijn, is de link naar de Engelstalige versie
opgenomen.

Ik hoop dat dit een overzichtelijk beeld geeft van alle beschikbare
documentatie van LibreOffice.

Er wordt doorlopend gewerkt aan Nederlandstalige versies van deze
handleidingen, maar het lokalisatieteam is gewoonweg te klein om dit
volledig voor elkaar te krijgen. Als je tijd en zin hebt om hieraan mee te
werken, schroom dan niet om je aan te melden. Alle hulp is welkom.

De documenten zijn zoals gewoonlijk te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.