Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Er zijn twee documenten toegevoegd aan de Handleidingen voor beginners 4.2.

Dit zijn:

Webpagina's maken
Hierin kunt u niet alleen lezen hoe u documenten van de verschillende
onderdelen van LibreOffice als webpagina's kunt opslaan, maar ook hoe u
Hyperlinks (koppelingen/verwijzingen) kunt maken naar onderdelen binnen
hetzelfde document en naar andere documenten.

LibreOffice aanpassen.
Hierin kunt u lezen hoe u LibreOffice aan uw eigen wensen kunt aanpassen.
Zo kunt u uw eigen werkbalken maken, nieuwe opdrachten aan bestaande
werkbalken toevoegen, maar ook sneltoetsen toewijzen en macro's aan
gebeurtenissen toewijzen.

Met dank aan Luc Castermans en Hans de Vries voor hun bijdrage.

De documenten kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.