Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


@ Kees Kriek,
Beste Kees,

Ik nam er zojuist handleiding Hoofdstuk 9 Voor Beginners bij :
Kennismaken met Math.

Op blz. 7 heb ik een eerste onbeantwoorde vraag :
Waarom / wanneer zou ik er best voor kiezen om een formule in een
afzonderlijk document te maken en wanneer maakt men die best in een
Writer of Calc- document ?
m.a.w. wat is voor de gebruiker het nut van elk van die werkwijzen ?

=> kan het antwoord in die handleiding opgenomen worden ?

Deze vraag kan men bij vele items in de onderscheiden handleidingen
stellen...
Misschien zit het antwoord impliciet vervat in de handleidingen, maar
een explicite vermelding ervan bespaart de gebruiker heel wat zoekwerk,
tijd, ergernis, ...

Dank bij voorbaat voor de aandacht die u hiervoor heeft,


      Bert Verdonck

Hildering 70
_2290 Vorselaar_
0479993298
Kees Kriek schreef op 15/05/2015 om 08:45:
Allen

De documentenpagina van LibreOffice is aangepast.
Alle beschikbare handleidingen van alle onderdelen en verschillende versies
zijn in tabelvorm opgenomen. Van handleidingen die (nog) niet in het
Nederlands beschikbaar zijn, is de link naar de Engelstalige versie
opgenomen.

Ik hoop dat dit een overzichtelijk beeld geeft van alle beschikbare
documentatie van LibreOffice.

Er wordt doorlopend gewerkt aan Nederlandstalige versies van deze
handleidingen, maar het lokalisatieteam is gewoonweg te klein om dit
volledig voor elkaar te krijgen. Als je tijd en zin hebt om hieraan mee te
werken, schroom dan niet om je aan te melden. Alle hulp is welkom.

De documenten zijn zoals gewoonlijk te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.