Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik ken dit soort gedrag van computers die net iets te weinig intern geheugen hebben. Als je bijvoorbeeld 1 gyg werkgeheugen hebt en je draait bijvoorbeeld windows 7, kom je wat krap te zitten in het geheugen. Als je LO dan start kan het weleens te krap worden en dan gaat de computer "swappen". Hij maakt dan een soort namaakgeheugen op de harde schijf.
Helaas is dat veeeeeel trager dan echt werkgeheugen.
De oplossing zou dan zijn: wat meer geheugen bijprikken.
Op mijn laptop - één gyg - heb ik ook één gyg bijgeprikt. Die kreeg ook zulke kuren (ubuntu 14.04). Het is een enorm verschil, ik kan het iedereen aanraden. En dat voor 17 euro.....
Pieter

Op 05-02-15 om 11:46 schreef Jan Koll:
Sinds enige tijd valt mij op dat als ik Writer start de cursor keurig staat te knipperen maar dat ik dan nog niet kan beginnen met typen; nou ja, ik kan wel typen maar er verschijnt geen letter op het scherm. Pas na nog eens op het lege blad te hebben geklikt met de muis lukt het wel.

Wat kan er aan de hand zijn?--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.