Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik gebruik LO: Versie: 4.3.5.2, Build ID: 3a87456aaa6a95c63eea1c1b3201acedf0751bd5met Windows 8.1 incl. alle updates tot vandaag. Inderdaad werkte de zaak in het verleden wel maar sinds enige tijd niet meer.

Jan

Dick Stomp schreef op 05-02-15 om 11:53:
Geen idee!
Ik werk nog steeds met LO 3.5.7.2 en Writer is terstond na starten
bruikbaar!
Dick

Op 5 februari 2015 11:46 schreef Jan Koll <jan.koll40@gmail.com>:

Sinds enige tijd valt mij op dat als ik Writer start de cursor keurig
staat te knipperen maar dat ik dan nog niet kan beginnen met typen;  nou
ja, ik kan wel typen maar er verschijnt geen letter op het scherm.  Pas na
nog eens op het lege blad te hebben geklikt met de muis lukt het wel.

Wat kan er aan de hand zijn?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.