Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Jan,

Jan Koll wrote on 05-02-15 11:46:
Sinds enige tijd valt mij op dat als ik Writer start de cursor keurig
staat te knipperen maar dat ik dan nog niet kan beginnen met typen;  nou
ja, ik kan wel typen maar er verschijnt geen letter op het scherm.  Pas
na nog eens op het lege blad te hebben geklikt met de muis lukt het wel.

Twee dingen:
- Als de Navigator open is bij het starten van een document, heeft die
de focus, en moet je nog eens in het document klikken.
- Als LibreOffice voor het eerst wordt gestart, wordt na het typen vd
eerste letter de autocorrectielijst in het geheugen geladen. Dat geeft
een beetje vertraging..

vr. groet


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.