Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Dick
Beste Vertalers,

die documentatie-website bezocht ik al meermaals :-) .

Nu we daar toch over bezig zijn, een bedenking, bij wijze van voorbeeld :
" Handleiding voor beginners - kennismaken met LO"
Dit staat er 3 x ( versie 3 / versie 4.0 / versie 4.2)
=>  Is dat iets wat inhoudelijk zodanig wijzigt bij elke nieuwe versie
dat het essentieel is dat dit telkens moet herwerkt worden ?

Als ik lees dat het vertaalteam onderbemand is, schrijft men dan niet
bij voorkeur aan handleidingen m.b.t. LO-onderdelen die nog niet eerder
toegelicht zijn ?
Dat elke nieuw gepubliceerde handleiding de meest recente LO-versie
betreft lijkt me dan evident (vandaag is dat 4.3).
De laatste releases (vandaag 4.3.5.) lijken me in deze minder cruciaal
(zie hierna).

Een handleiding loopt per definitie een beetje achter op de
opeenvolgende releases.
Elke vertaling nog meer.
Daar moeten we mee leven.

Een mogelijke oplossing voor dat probleem zou kunnen zijn :
* Handleidingen die gebaseerd zijn op oudere versies en/of releases
"slechts updaten" door een korte nota (release-notes) met de wijzigingen
te maken (vertalen).
* Nieuwe handleidingen gebruiken als men nog met oudere software-versies
werkt kan uiteraard voor wat verwarring bij die gebruikers zorgen, maar
* De gebruikers kunnen makkelijk overstappen naar recentere versies.. en
dat kan bij de opmerkingen (p.3 in de handleidingen) als suggestie
meegegeven worden
* Zodra van alle (hoofd-) programma's van LO een handleiding beschikbaar
is kan men "herbeginnen" door het herschrijven van de oudste exemplaren

Waarmee het probleem dat er geen of toch onvoldoende vertalers voor de
BASE-handleiding beschikbaar zijn natuurlijk nog niet opgelost is :-) .
Ik ben nog professioneel bezig en heb me daarnaast al voor zoveel als
vrijwilliger ge├źngageerd dat ik het momenteel niet aandurf om me ook nog
voor het vertalen van handleidingen te engageren.

Vandaar mijn welgemeende dank aan allen die dat wel doen

Bert VerdonckDick Stomp schreef op 30/01/2015 om 10:45:
De wegwijzer naar *alle* documentatie van LibreOffice Nederlands
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Op 30 januari 2015 10:38 schreef Hubertus <hubertus.verdonck@telenet.be>:

Beste,
ik heb eenzelfde probleem : de engelstalige handleiding voor Base
(LO4.0) is niet altijd even duidelijk voor een leek als ik.
Ik las ook Hoofdstuk 13 Calc als eenvoudige database, (betreft wel een
oudere LO-versie maar is de meest recente in het Nederlands) maar ook
daarmee raak ik er niet uit.

Dus : alle hulp is welkom
De link naar de wiki is een teleurstelling : die info is zo summier en
verwijst zovaak van links naar rechts en terug dat ik er niets wijzer
van word, in tegendeel.

Alvast dank
Bet Verdonck

Arthur Van Remoortere schreef op 29/01/2015 om 14:51:
Geachte,

Ik ben op zoek naar een Nederlandstalige handleiding voor het programma
base.
Ik probeer hier namelijk mee te werken om een database op te stellen
maar zit vast met een aantal foutboodschappen.
Kunnen jullie me aan die Nederlandstalige handleiding helpen.

Met vriendelijke groeten,Arthur Van Remoortere
Koningin Fabiolapark 821

9100   Sint-Niklaas

gsm 0479/35 19 62
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.