Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Arthur,

Hier vindt je documentatie (wel in het Engels) http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/
Beter dan niets zou ik zeggen.
Maar zelf ben ik ook bezig geweest kijk daarvoor op https://www.youtube.com/playlist?list=PLOop8UHIXALXAIjsE8JPc4v0zdeU9XKWB
Er is natuurlijk veel meer mogelijk als wat ik je laat zien.
Ook ik ben benieuwd als iemand in NL taal kan vinden want er is voor mij nog veel te leren.
succes Theo
Arthur Van Remoortere schreef op 29-1-2015 om 14:51:
Geachte,
Ik ben op zoek naar een Nederlandstalige handleiding voor het programma base.
Ik probeer hier namelijk mee te werken om een database op te stellen maar zit vast met een aantal 
foutboodschappen.
Kunnen jullie me aan die Nederlandstalige handleiding helpen.

Met vriendelijke groeten,


Arthur Van Remoortere
Koningin Fabiolapark 821

9100   Sint-Niklaas

gsm 0479/35 19 62--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.