Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


De wegwijzer naar *alle* documentatie van LibreOffice Nederlands
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Op 30 januari 2015 10:38 schreef Hubertus <hubertus.verdonck@telenet.be>:

Beste,
ik heb eenzelfde probleem : de engelstalige handleiding voor Base
(LO4.0) is niet altijd even duidelijk voor een leek als ik.
Ik las ook Hoofdstuk 13 Calc als eenvoudige database, (betreft wel een
oudere LO-versie maar is de meest recente in het Nederlands) maar ook
daarmee raak ik er niet uit.

Dus : alle hulp is welkom
De link naar de wiki is een teleurstelling : die info is zo summier en
verwijst zovaak van links naar rechts en terug dat ik er niets wijzer
van word, in tegendeel.

Alvast dank
Bet Verdonck

Arthur Van Remoortere schreef op 29/01/2015 om 14:51:
Geachte,

Ik ben op zoek naar een Nederlandstalige handleiding voor het programma
base.
Ik probeer hier namelijk mee te werken om een database op te stellen
maar zit vast met een aantal foutboodschappen.

Kunnen jullie me aan die Nederlandstalige handleiding helpen.

Met vriendelijke groeten,Arthur Van Remoortere
Koningin Fabiolapark 821

9100   Sint-Niklaas

gsm 0479/35 19 62

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.