Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Je bedoelt een presentatie in Impress? Kan je dvd's opnemen in een impress prestenatie?

Op 24-01-15 om 19:07 schreef Ide Huitema:
Hallo Pieter,

ik zou er een zelfstartende presentatie van maken(snelkoppeling op bureaublad). Je kunt er evt ook 
een hoofdstuk/genre indeling in maken.

Ide Huitema
i.huitema@online.nl

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "pieter kristensen" <pieterkristensen@gmail.com>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Zaterdag 24 januari 2015 14:12:43
Onderwerp: [nl-users] extern programma vanuit LO openen...

Ik probeer iets in elkaar te draaien voor mijn Moeder.

Ik heb nogal wat geripte dvd's op een externe harde schijf.

Kan ik daarvan de titels in een LO bestand opnemen er ervoor zogen dat
wanneer ze op die titels klikt (ev Ctrl ingedruk o.i.d.) dat dan vlc
geopend wordt door LO om het bestand te laten zien?
Ik zou dan dus een verwijzing maken naar de (pad)naam van het bestand in
de hoop dat LO een bestand "VIDEO_TS.IFO" opent met vlc.

Ik hoop dat jullie het snappen.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.