Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Zoiets heb ik geprobeerd maar zonder succes. LO wil volgens mij in beginsel naar internet verwijzen. Dan opent een browser. Ik heb ook gekeken naar "koppelingen". In het menu /Bewerken. Maar dat is "greyed out".

Op 24-01-15 om 14:18 schreef Ivo ten Hagen:
Ik denk een hyperlink maken naar de bestandsnaam waarvan de extensie naar het juiste programma 
verwijst.

Ivo

Op 24 jan. 2015 om 14:12 heeft pieter kristensen <pieterkristensen@gmail.com> het volgende 
geschreven:

Ik probeer iets in elkaar te draaien voor mijn Moeder.

Ik heb nogal wat geripte dvd's op een externe harde schijf.

Kan ik daarvan de titels in een LO bestand opnemen er ervoor zogen dat wanneer ze op die titels 
klikt (ev Ctrl ingedruk o.i.d.) dat dan vlc geopend wordt door LO om het bestand te laten zien?
Ik zou dan dus een verwijzing maken naar de (pad)naam van het bestand in de hoop dat LO een bestand 
"VIDEO_TS.IFO" opent met vlc.

Ik hoop dat jullie het snappen.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.