Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dat is voor iemand van 93 wat ingewikkeld. En zeker omdat het dvd's zijn. Dat zegt wat weinig allemaal. Het zou fijn zijn als ik een klikbare lijst kon maken.

Op 24-01-15 om 16:13 schreef H. Harmsen:
Het is misschien een rare vraag, maar waarom kan ze niet gewoon in de
windowsverkenner waarin een map met al die films staat, dubbelklikken op
een titel (of instellen dat bij enkelkklikken het bestand al opent)?
Waarbij je dan VCL als standaardprogramma voor films hebt ingesteld.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 24 januari 2015 15:47 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Zoiets heb ik geprobeerd maar zonder succes. LO wil volgens mij in
beginsel naar internet verwijzen. Dan opent een browser.
Ik heb ook gekeken naar "koppelingen". In het menu /Bewerken. Maar dat is
"greyed out".

Op 24-01-15 om 14:18 schreef Ivo ten Hagen:

Ik denk een hyperlink maken naar de bestandsnaam waarvan de extensie naar
het juiste programma verwijst.

Ivo

  Op 24 jan. 2015 om 14:12 heeft pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com> het volgende geschreven:

Ik probeer iets in elkaar te draaien voor mijn Moeder.

Ik heb nogal wat geripte dvd's op een externe harde schijf.

Kan ik daarvan de titels in een LO bestand opnemen er ervoor zogen dat
wanneer ze op die titels klikt (ev Ctrl ingedruk o.i.d.) dat dan vlc
geopend wordt door LO om het bestand te laten zien?
Ik zou dan dus een verwijzing maken naar de (pad)naam van het bestand in
de hoop dat LO een bestand "VIDEO_TS.IFO" opent met vlc.

Ik hoop dat jullie het snappen.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.