Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 24-01-15 om 17:31 schreef Willem:

Hartelijk dank voor het digitale handboek. Daar zal ik veel uit kunnen
opsteken. Voor het antwoord op mijn vraag zal ik eerst eens gaan zoeken
bij "Text type Multy-line" op blz 74 zoals gemarkeerd.

Misschien is het handig om ook de database zelf, die in het handboek wordt beschreven, naar de computer te downloaden. Het is een voorbeeld van hoe je de administratie van een bibliotheek runt.

https://wiki.documentfoundation.org/images/a/af/Media_without_Macros.odb

--
Antoon
Ubuntu Linux

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.