Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Antoon,

Hartelijk dank voor het digitale handboek. Daar zal ik veel uit kunnen opsteken. Voor het antwoord op mijn vraag zal ik eerst eens gaan zoeken bij "Text type Multy-line" op blz 74 zoals gemarkeerd.

Vriendelijke groet,
Willem


Op 24-01-15 om 15:55 schreef a linderman:
Op 24-01-15 om 13:56 schreef Willem:

Ik heb nu een tabel gemaakt met enkele velden waarvan een tekstveld met
de naam “Omschrijving”.

Daarna ook een formulier gemaakt waarin deze velden staan afgebeeld met
elk een kader.

Wanneer ik nu een tekst van een Writer-document naar het kader
“Omschrijving” op het formulier kopieer dan verschijnt al die tekst
helemaal op één regel.

Weet iemand of het ook mogelijk is om tekst te laten verschijnen met de
lay-out zoals het staat op het Writer-document.

Probeer dit eens:

https://wiki.documentfoundation.org/images/e/e8/BH40-BaseHandbook.pdf

Blz. 74
Possible types: Single-line | Multi-
line | Multi-line with formatting--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.