Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Theo,

Hartelijk dank voor de toegezonden Link.
Zeker zal ik kunnen leren van de Youtube filmjes. Een antwoord op mijn vraag heb ik echter niet kunnen vinden.

Vriendlijke groet,
Willem


Op 24-01-15 om 15:05 schreef Theo van Nunen:
Hallo Willem,
Mogelijk heb je hier iets aan?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOop8UHIXALXAIjsE8JPc4v0zdeU9XKWB
groeten Theo
Willem schreef op 24-1-2015 om 13:56:
Beste lezers,

Met LibreOffice-Base probeer ik een soort digitale kaartenbak te maken en wel zodanig dat op een tekstveld, “omschrijving” een hoeveelheid tekst kan komen staan. Met “Base” heb ik nog nooit eerder iets gedaan en ben dus een beginnende leek.

Ik heb nu een tabel gemaakt met enkele velden waarvan een tekstveld met de naam “Omschrijving”.

Daarna ook een formulier gemaakt waarin deze velden staan afgebeeld met elk een kader.

Wanneer ik nu een tekst van een Writer-document naar het kader “Omschrijving” op het formulier kopieer dan verschijnt al die tekst helemaal op één regel.

Weet iemand of het ook mogelijk is om tekst te laten verschijnen met de lay-out zoals het staat op het Writer-document.

Vriendelijke groet,

Willem


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.