Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Vandaag is er een document in de serie LibreOffice 4.2 gepubliceerd. Dit is
de eerste in die reeks en er zullen er meer volgen.
Dit is 'Kennismaken met Impress'
Met deze handleiding leert u Impress te gebruiken en eenvoudige
presentaties te maken.

Met dank aan Ad Rienks voor zijn bijdrage.

U vindt de documentatie van LibreOffice op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Deze pagina is enigszins aangepast. De documentatie voor de nieuwste versie
staat nu bovenaan, terwijl de documenten voor 3.x omlaag zijn verhuisd. Zo
vindt u als eerste de documenten voor de nieuwste release. Helaas gaat het
vertalen niet zo snel vanwege het beperkt aantal bijdragers. We kunnen
altijd een helpende hand gebruiken, dus aarzel niet als wilt meehelpen aan
het ontwikkelen van handleidingen.


Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.